Devino membru FDBC

 Pentru a deveni membru al Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC) este necesar să vă raliați  la următoarele condiții:

Membrii  Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC)  au  oportunități  precum:

 • de a participa cu sugestii, idei și concepții la fundamentarea  deciziilor pentru derularea activităților/acțiunilor întreprinse;
 • de a alege şi de a fi ales onorific în organele de coordonare a programelor, evenimentelor şi actelor de administrare ale activităților Fundaţiei, precum şi ale instituţiilor şi unităţilor din structura acesteia;
 • de a participa la activităţile industriale, științifice, de cercetare-dezvoltare,  de producţie, comerţ, învăţământ, ştiinţă şi cultură ale instituţiilor de profil proprii, cu respectarea prevederilor legale;
 • de a efectua stagii de pregătire şi de perfecţionare profesională prin burse ale Fundației în ţară şi străinătate, în condiţiile legii (masterate, doctorate);
 • de a beneficia de premieri, sponsorizări și sprijin pentru derularea de activități și de perfecționare a dezvoltării profesionale personale prin cunoaștere avansată;
 • de a publica în editura şi tipografia Fundaţiei, în publicaţiile proprii, cu prioritate, lucrări ştiinţifice, studii şi articole;
 • de a participa la realizarea de emisiuni la posturile de radio şi televiziune, în mass-media din țară și străinătate;
 • alte oportunități și avantaje.

Membrii Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC)  au următoarele îndatoriri:

 • de a respecta Statutul şi Regulamentele Fundaţiei, ale instituţiilor şi unităţilor componente, precum şi reglementările legale cu privire la fundaţii;
 • de a participa activ şi susţinut la realizarea scopului şi obiectivelor Fundaţiei;
 • de a fi loial Fundaţiei;
 • de a nu promova interese contrare celor ale Fundaţiei şi instituţiilor sale;
 • de a acţiona pentru apărarea şi conservarea patrimoniului Fundaţiei;
 • de a apăra şi promova imaginea Fundaţiei.
This site is registered on wpml.org as a development site.