Motivații, atractivități, climat sustenabil și perspectivă competitivă de succes în cooperarea pentru investiții în economia circulară

 • Dezvoltare și realizări de în domeniul modernizării industriei reciclării și managementul deșeurilor 

În prezent, în România, asemenea majorității Statelor membre UE s-a impus / este implementată și funcționează colectarea separată / selectivă la sursa de generare a deșeurilor municipale. Dificultatea în domeniu este dată de nerespectarea de către toți cetățenii a regulilor stabilite / monitorizate riguros și care ar trebui sancționate drastic de Autoritățile Publice Locale în caz de neconformare.

În context, se întrevede și este justificată preocuparea națională în problemele de mediu–deșeuri, salubritate, conformarea depozitelor de deșeuri, modernizarea industriei reciclării și managementul deșeurilor corelat cu situația particulară în domeniu, în România.

Acest aspect slab al sectorului național de management al deșeurilor (colectarea selectivă deficitară) poate fi schimbat prin intermediul politicilor publice coerente și al investițiilor sustenabile, prin crearea de oportunități pentru mediul de afaceri cu deșeuri și pentru piața muncii.

Mediul de afaceri românesc are expresia de interes pentru investiții în domeniu, avansând propunerea de realizare în zona București-Ilfov a unui Complex de Tratare Energo-Termică Avansată a Deșeurilor Municipale pentru obținerea de energie electrică și termică, prin valorificare integrală, ecologică, sustenabilă a materialelor redirecționate de la depunerea actuală în depozite.

 • Înlăturarea unor vulnerabilități și deranjamente strategice, operaționale, economice și sociale privind deșeurile și salubrizarea/  Realizarea climatului și condițiilor-cadru pentru INVESTIȚII
 • România și-a asumat Economia Circulară.
 • Economia Circulară poate reinventa Economia românească.
 • Economia Circulară în România = Oportunități de Afaceri.
 • Trebuie să trecem de la Economia Lineară la cea Circulară;
 • În România trebuie crescută „Productivitatea resursei”. La nivel de UE 28 = 2 Euro/ Kg material; În România =  este de doar 0,40 Euro/ Kg material.
 • Resursele naturale ale României trebuie protejate prin: a) să colectăm selectiv și b) să dezvoltăm industria de reciclare;
 • Este asumată ideea „zero deșeuri la groapă”, iar reciclarea să fie implementată, respectiv durata reciclabilului sa fie mai mare;
 • Planul Național de Gestionare a Deșeurilor are nevoie de legislație adecvată. Ca atare, în perioada următoare se impune recurgerea la modificări legislative pentru a întări procesul de împlementare a prevederilor din acest document. Se așteaptă de la toți cei interesați propuneri legislative care să fie trimise la Parlamentul României, referitoare, în special, la viziunea pe termen lung în domeniul deșeurilor;  În noile reglementări se are în vedere mai exact, mai concret „CUM” SĂ SE REALIZEZE COLECTAREA SELECTIVĂ;
 • Prin investiții se va ajunge la rezolvarea problemei „CUM SĂ SE CONDUCĂ” domeniul deșeurilor în România. În context, se întâlnește un semnificativ potențial de intervenție = „CUM să conducem?” „CUM să facem?” în domeniul deșeurilor.
 • Pentru colectarea selectivă se va recurge la: a) conștientizare, b) informare și c) Se va alcătui un Plan Național de Media pentru diseminarea cunoașterii referitoare la colectarea selectivă în rândul populației, agenților economici și instituțiilor;
 • Există resurse umane bune în domeniul deșeurilor și reciclării. Este nevoie însă de ancorarea în realitățile globale, aspect favorizat de investițiile eco-tehnologice moderne;
 • Este recunoscută necesitatea „înverzirii” sectorului public și a celui privat;
 • Pentru România este nevoie de o „FOAIE DE PARCURS” (Roadmap) pentru introducerea și dezvoltarea managementului deșeurilor (Waste Management) (Roadmap to Improve Waste Management in Romania).
 • Oficial este stabilit că se va finanța industria de reciclare cu sume din Fondul de Mediu, iar Fondul trebuie administrat corespunzător;
 • Autoritățile locale își asumă timpul/ orizontul de conformitate/ conformare privind închiderea depozitelor de deșeuri până în anul 2022-2025;
 • Industria, unele sectoare industriale, linii tehnologice, tehnologii și produse ar trebui etichetate ECO;
 • România poate deveni exemplu pentru Europa. Trebuie doar 1) un bun Plan, 2) o bună Aplicare și 3) Investiții.
 • În context investițional sunt apreciate metodele inovative pentru aducerea de valoare adăugată în domeniul deșeurilor;
 • În investițiile preconizate bunele practici în domeniul deșeurilor sunt prioritar apreciate;
 • Producătorii-deșeurile-utilizatorii de deșeuri reprezintă un „Lanț valoric”, în condițiile în care depozitele/ depozitarea dispare.

Totodată:

 • Investițiile în România în domeniul deșeurilor sunt urgente deoarece din totalul deşeurilor municipale generate anual, cca. 95 % sunt depozitate în gropi (Curtea de Justiţie a UE decide împotriva României plata unei sume forfetare şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu – art. 260 din Tratatul privind funcţionarea UE-. cca 1.855.000 euro şi penalităţi cuprinse între 2.250 euro şi 134.000 euro/zi de întârziere, prin declararea situației de “infringement” – încălcare, fărădelege, contravenţie, abatere, ca sancţiune pentru neindeplinirea obligaţiilor asumate in domeniul mediului in calitate de stat membru al UE).
 • In România metoda tradiţională în sistemul de colectare a deşeurilor menajere este reprezentată de colectarea în amestec (cca. 95% din cantitatea totală de deşeuri menajere şi asimilabile colectate). Ponderea cantităților de deșeuri municipale reciclabile colectate separat, raportat la cantitatea totală de deșeuri municipale colectată (2010 -2020) este de doar 3,2 –5,3%. În cel puțin 2o de județe și orașe mari se justifică investiții în complexe de tratare energo-termică avansată a deșeurilor.
 • Sunt necesare noi capacități tehnologice de sortare / procesare / valorificare a deşeurilor pentru a face posibilă realizarea obiectivelor anuale de reducere a cantităților de deşeuri încredințate spre eliminare finală (depozitare).
 • Sunt necesare investiţii pentru tratarea deşeurilor alimentare, stații pentru procesare și depozite pentru deşeuri inerte, situația fiind asemănătoare și pentru deșeurile rezultate din activitățile de construcţii și demolări.
This site is registered on wpml.org as a development site.