Obiective

  • Scopul Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC) este de a cultiva, promova şi dezvolta în România, UE şi pe plan internaţional, valorile ştiinţei şi progresului tehnico-economic şi social, ale culturii naţionale şi universale, de a contribui la dezvoltarea economică şi socială durabilă, îndeosebi prin promovarea energiei curate, a învăţământului, ştiinţei, a economiei şi industriei eficiente, sustenabile şi comerţului local, european, regional şi global.
  • Totodată, scopul Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC) este de a crea condiţii şi cadrul necesar pentru dezbatere de idei, soluții și scenarii prin colaborare, cooperare, realizarea de legături între oameni de știință și decidenți, între entități organizaționale publice și private cu marile corporații/ companii multinaționale. Scopul Fundației este de a genera conexiuni publice şi confruntări de idei pe probleme teoretice şi practice de larg interes naţional şi internaţional, social, tehnico-economic, ştiinţific, filosofic, politic, managerial corporativ, de învăţământ şi cultură, în principal bazate pe cunoașterea anvansată, fără frontiere. În egală măsură, sunt în atenție probleme ale înfăptuirii democraţiei şi a statului de drept, de a atrage colectivităţile umane în circuitul propunerilor pentru edificarea noii culturi şi civilizaţii naţionale şi internaţionale prin folosirea cunoașterii, a potenţialului creator local, european, regional şi global.
  • Scopul şi obiectivele propuse se realizează în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC) prin instituţiile sale de profil şi unităţile cu care intră în parteneriat. Acestea organizează, în condiţiile legii, activităţi economice, productive, de comerţ, artă, editoriale, social-culturale, ştiinţifice, de învăţământ, de protejare a mediului înconjurător, tehnico-manageriale, prin cunoaștere inovativă, educaţie, instruire, producţie, comercializare, dezvoltare social-culturală, management şi marketing performant, în concordanţă cu cerinţele de dezvoltare durabilă.
  • Se au în vedere activităţi de organizare de congrese, conferințe, simpozioane, întâlniri de lucru, schimburi de experiență în regim interdisciplinar, promovarea ecotehnologiilor, a dezvoltării durabile, identificarea de noi căi de obținere și consum de energie, noi resurse energetice, minerale și de energie regenerabilă, curată. Fundația are activități de editare de tratate, cărți, monografii, albume, reviste şi publicaţii, organizarea de conferinţe şi simpozioane naționale și internaționale pentru dezvoltarea capitalului intelectual, promovarea cunoaşterii prin studii şi lucrări de cercetare privind dezvoltarea viitoare a societăţii. În mod accesoriu, în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC) funcţioneaza unităţi de profil specifice (entităţi de producţie industrială, comerţ, transport şi logistică, reţele de telecomunicaţii, editură, tipografie, centru de calcul, centru de informare şi documentare, centre de cunoaștere, unităţi de consulting, institute de cercetare, centre de elaborare de proiecte, divizie de parteneriat cu societăţi de producţie, învăţământ şi comercializare ş.a.) care sunt în legătură cu realizarea scopului principal al institutiei,- de dezvoltare prin cunoaștere în țară, pe plan european și pe plan internațional, global.
  • În cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC) se înfiinţează şi funcţionează în regim propriu sau în parteneriat cu universități din România și din alte țări ale lumii, programe cu specializări universitare din cele mai variate domenii, de la centre de calificare și pregătire profesională la doctorate, fiind vizată promovarea educaţiei, ştiinţei, culturii şi perfecționarea profesională teoretică şi practică bazată pe cunoaştere îndeosebi în domeniul general al energiei.
  • Fundaţia pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere (FDBC) iniţiază, sprijină şi organizează cercetări şi experimente informaționale, educaționale, productiv-economice, industriale, de comerţ şi sociale, manifestări ştiinţifice, dezbateri pe probleme majore ale societăţii, asigurarea de energie și securitate energetică. Totodată, se organizează dezbateri referitoare la dezvoltarea societăţii civile cu participarea specialiştilor/ a reprezentanţilor organizaţiilor sociale şi ai asociaţiilor profesionale din România și din alte țări, precum şi a unor organisme guvernamentale/ neguvernamentale, inclusiv internaţionale, folosind cunoașterea ca resursă fundamentală de dezvoltare.
This site is registered on wpml.org as a development site.