Scientific research

 • Cercetări privind creşterea randamentului captării energiei solare,

conform Brevet de invenţie nr. 1223177/30.03.2009. (colectiv FDBC), Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică (ANCS); Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare; Programul operaţional ”Creşterea competitivităţii economice” – POSCE Axa II Operaţiuni 2.3.1.ID nr. 963; Contract de finanţare în valoare de 200.000 euro,  nr. 230/06.08.2010.

 • Participări ale membrilor FDBC în colective de cercetare
 • Teme de cercetare, studii, (Extras-Selecție) participare în grupe/ colective de cercetare și lucrări publicate

      Autori: membrii Centrului de cunoaștere FDBC

 • Super-compact structures of quality standards for health and security in the sustainable development of a mining basin in Romania;
 • Perspective comparative energetice: onshore –offshore
 • Impact of the Distribution of Hydrocarbon Fuels on the Environment
 • Smart textiles for occupational safety and health at oil stations and offshore platforms in the Black Sea, 
 • Flexibility in the Process of Offshore Hydrocarbon Exploration-Exploitation in the Black Sea
 • Reliable Networks for Sustainable Technological and Sanitary States in Oil Stations
 • Exploatarea resurselor energo-minerale: Cazul hidrocarburilor din Marea Neagră, 
 • Ecological socio-economic solutions: challenges in the Romanian economy, 
 • Linear Governance: The New Economy versus Old Production
 • Urban energy from eco-circular deposits
 • Corporate managerial development: occurrences and synergies
 • Safety in the digitalized operation of Romanian productive systems in the new economy
 • Medical e-learning: concepts for multi-professionalization
 • Condiţionalităţi pentru co-dezvoltarea exploatării resurselor de hidrocarburi din Marea Neagră
 • Reamenajarea minieră şi reabilitarea ecologică în bazinul carbonifer Oltenia
 • Riscul ecologic post-exploatare pentru arealul costier maritim Dobrogea
 • Conceptul de modernizare ecologică în bazinul minier al Olteniei, Sesiunea – Influenţa scufundărilor discontinue în urma exploatării zăcămintelor de lignit în Oltenia
 • Restructurarea tehnologică şi dezechilibrul geologic din afectarea terenurilor miniere la exploatarea lignitului
 • Caracteristici peisagistice, economice şi cultural-sociale ale zonei industriale Vatra Dornei
 • Influenţa scufundărilor discontinue în urma exploatării zăcămintelor de lignit în Oltenia, 
 • Development of geophysical techniques for gold exploration, 
 • Using geoelectrical for predicting susceptibility to landslides. Land instability phenomena in Gornet village, Prahova County, 
 • Achiziția de date și integrarea informațiilor obținute în urma utilizării tehnologiilor inovative, implementarea, testarea pe teren și validarea acestora – Studiu de caz Slănic Prahova, jud. Prahova
 • Landslides Monitoring on Salt Deposits Using Geophysical Methods, Case study – Slanic Prahova, Romania
 • It is necessary to use the applied geophysics in territory planning and transport’s design infrastructure in Romania?
 • Electrical resistivity measurements used for the design of transports infrastructure in Romania – Case studies
 • Abordări practice ale metodologiei de investigație geoelectrică în studiul alunecărilor de teren, 2012
 • Capacități: Modulul III, PC7, Euratom: Trăind cu riscul la alunecări de teren în România; Evaluarea efectelor schimbărilor globale și strategii de management a riscului (proiect suport SafeLand)- 70 EU/2010, 2010-2012
 • Cercetari geoelectrice la portul Halmyris, 2009
 • Cercetǎri geofizice estimative pe amplasamentul tunelului aferent secțiunii e (km. 47+090-56+220) al Autostrăzii Lugoj-Deva, lot 2, 2017
 • Contract prestări servicii-OMV PETROM, Studiul Geotehnic al Alunecării de teren sat Pietriş, Poiana Câmpina, jud. Prahova, 2012-2013
 • Evaluarea alunecărilor de teren de la Vǎleni-Dâmbovița, jud. Dâmbovita și Glodeni, jud. Vâlcea, 2017
 • Formularea unui punct de vedere referitor la starea de instabilitate a versantului din zona Ocna Dej, 2020
 • FP7 ERA-MIN-SUSMIN: “Tools for sustainable gold mining in EU”, 2014-2016/2019
 • Hazarde naturale și tehnologice care pot produce dezastre în România. Evaluarea riscurilor și măsuri de preîntâmpinare și limitare a impactului asupra societății și mediului înconjurător, 2007-2009
 • Implementarea de tehnologii inovative pentru monitorizarea hazardului natural și antropic privind deplasările de teren, (MONISENZ), 2014-2016/2020
 • It is necessary to use the applied geophysis in territory planning and transport’s design infrastructure in Romania?, 2018
 • Masurători electrometrice de detaliu asupra alunecării Plaiul Slănic, 2011
 • Masuratori geoelectrice informative pentru evaluarea potențialului acvifer din zona golurilor alpine Zănoaga și Cucioaia din com. Valea Doftanei, Jud. Prahova, 2011
 • Măsurători electrometrice de mare detaliu pe versantul estic al pârâului Slănic-platforma puţ Cantacuzino, valea Tulburea, valea Băile Verzi – beneficiar S.N.S.-S.A.-Sucursala Slănic Prahova, 2007
 • Modulul III, PC7, Euratom: Riscul la alunecări de teren în România; Evaluarea efectelor schimbărilor globale și strategii de management a riscului (proiect suport SafeLand) – 70 EU/2010, 2011-2012
 • O nouă abordare a metodologiei de investigație geoelectrică a alunecărilor de teren, 2009
 • PN II- Parteneriate în domenii proritare – Elaborarea și implementarea de tehnologii inovative pentru monitorizarea hazardului natural și antropic privind deplasările de teren (MONISENZ), 2014-2016
 • POSCCE- Laborator de Geologie şi Geofizică Ambientală- LGGA, 2014-2015/ 2019
 • Program FP 7. Titlul proiectului: Integrated system of data collection Technologies for mapping soil properties – DIGISOIL – ENV 2007-211523, 2008-2010
 • Program FP7- 2008.1.3.3.1.- Living with landslide risk in Europe – Prediction, effects of global change, and risk management strategies (SafeLand) – 2008, 2008-2011
 • Punct de vedere privind situația zonelor afectate de fenomene de instabilitate a terenului din 2018 perimetrul comunei Fărcașa, jud. Neamț, Coautor, 2018
 • Sinteza geologică privind resursele naturale cu interes economic de minerale nemetalice (grafit, talc, azbest, alumosilicaţi, granat, beril) din Carpaţii Meridionali, 2012
 • Structuri petro-gazeifere din România, posibile rezervoare naturale pentru stocarea CO2. Evaluarea şi inventarierea structurilor petrogazeifere din Depresiunea Pannonică, 2012
 • Studiu geofizic pentru apă în zona Brebina, orașul Zărnești, județul Brașov, 2008
 • Studiu geofizic pentru apă în zona Parcului Național Munții Măcinului, 2011
 • Studiu geologic și geofizic în vederea estimării sării de stabilitate a versanților în masivul Ceahlău pe zona de protecție a drumului județean DJ 155F Bistricioara – Durău – Izvorul Muntelui, 2009
 • Studiu geologic și geofizic pentru calculul rezervelor de lignit în perimetrul minier Râpa – jud. Gorj, 2009
 • Studiu geologic, geofizic si hidrogeologic pentru executarea unui foraj de alimentare cu apa, situat in intravilanul localitatii Izvorul Dulce-beneficiar S.C. Sweetwater Intreprindere S.R.L, 2007
 • Studiu multidisciplinar geologic-ingineresc, hidrogeologic, geofizic privind situația zonelor afectate de fenomene de instabilitate a terenului din perimetrul comunei Fărcașa, jud. Neamț, 2018-2019
 • Studiu privind alunecarea de teren din zona Poiana Câmpina, sat Pietriș – Jud Prahova, membru în colectivul de cercetare, 2012
 • Studiu referitor la evaluarea stării de stabilitate a versanților și a impactului activității miniere asupra perimetrelor locuite din zona de contact a haldei și microcarierei Lupoaia V-VI, precum și a suprafeței situate la limita estică a perimetrului Lupoaia în dreptul localității Ploștina, 2012
 • Sudiu geologic și geofizic pentru calculul rezervelor de agregat mineral în perimetrul situat în extravilanul satului Podul Văleni, comuna Poienarii Burchii – județul Prahova, 2010
 • U-Geohaz: Geohazard impact assessment for urban areas UCPM-2017-PP-AG: UCPM-783169 – Kick off Meeting, 2017
 • Dematerialization of the economy and environmental impact, W2 / Natural Resources Patrimony – Costs and Benefits of Capitalisation
 • The Infrastructure of Mountain Areas in Romania, a Determinant Factor for Economic Diversification and Social Development
 • Contributions to a draft order to involve mountain agri-food resources
 • Study Regarding the IT&C Industry in Romanian Mountain Areas. Premises and Development Scenarios
 • Econometric Determinations for Safe Operation and Control of Risks Productive Systems in the New Economy
 • New Unconventional Economy of Culture in Romania
 • Socio-Managerial Risk Evaluation in Technologically-Dominated Human Societies
 • Agglomeration economies in mountain area: multi-storeyed montain concentration in northeastern of Romania
 • Co-location and economic growth in clusterien areas
 • Absolute and relative decoupling impact related to economic growth and use of natural resources
 • Proximity and local short value chains to competitively harnessing agro-food production in Romania
 • Economic Growth in Romania through Innovative Based Economy: Contributions to a New Vision
 • Consequences of meta-linguistics participation on the operationalization of dynamic management doxastic logic
 • Transition to New Intangible Resource-Based Economy
 • Corporate Management of Cultural Systems
 • Neutral-Inclusive Targets Economy of Culture Modelling Through Unconventional Patternistic Experience and Thinking
 • Normative economy and interventionist policies to achieve efficiency in the field of natural resources
 • Socio-Managerial Risk Evaluation In Technologically-Dominated Human Societies
 • Knowledge and economic rationality in productive/reproductive environment in textile and leather industry in Romania
 • The technology changes by upgrading and expanding market requirements in the exploration and exploitation of energy resources /Modificarea tehnologiilor prin modernizare şi extinderea cerinţelor pieţei în domeniul exploatării și valorificării resurselor energetic
This site is registered on wpml.org as a development site.