Burse FDBC

Fundația pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere (FDBC) cu statutul de instituție non-guvernamentală nonprofit sistematizează și analizează anual contribuțiile notabile, reprezentative, de excepție ale persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate la cunoașterea științifică teoretică și practică în general și în domeniul Energiei în special pentru crearea  condițiilor și cadrului de dezvoltare societală, industrial-economică, sustenabilitate și bunăstare.

Pe această bază sunt apreciate contribuțiile la dezbaterea publică și confruntarea de idei pe probleme teoretice și practice de larg interes național, european și în plan global, social, tehnico-economic, științific, geopolitic, managerial corporativ, de învățământ și perfecționare superioară, preponderant pentru domeniul resurselor generale, în particular resurse naturale și energie.

  • PREMIILE FDBC se adresează persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate, membrii, membrii de onoare, simpatizați și contributori la înfăptuirea misiunii, scopului și obiectivelor Fundației prin realizări de excepție vizând Domeniul Energiei, în general, și alte domenii complementare, asociate efortului de dezvoltare bazată pe cunoaștere.

Anual se organizează Gala Premiilor Fundației pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere (FDBC).

Evenimentul și Acordarea premiilor au loc în baza Regulamentului specific aprobat în Consiliul FDBC.

Prin decernarea Premiilor Fundației pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere (FDBC) sunt  răsplătite munca și dedicarea oamenilor din România și din străinătate, care au contribuit la dezvoltarea  cunoașterii, în general, și în domeniul Energiei în special.

Totodată, are loc recompensarea celor mai merituoase instituţii, ONG-uri sau persoane din domeniul Energiei din țară și din străinătate.

Într-o atmosferă selectă şi creativă, la Gala Premiilor FDBC, lucrări importante din ariile științei, managementului afacerilor, a investițiilor, talentul, originalitatea şi reprezentarea la nivel internaţional, toate în domeniul Energiei, sunt recompensate în mod simbolic cu trofee, diplome și sponsorizări pentru noi proiecte sau pentru noi lucrări.

În context, este definit un Calendar, se stabilesc procedurile de organizare, se realizează selecția candidaților pe baza criteriilor și condițiilor de eligibilitate. Se acordă: Marele Premiul al FDBC, Premii de excelență, Premii de Apreciere. Premiile sunt însoţite de diplomele aferente de excelență, de apreciere și Marele Premiu al Fundației. Procesul decizional de desemnare a laureaților se concretizează prin exercitarea votului membrilor unui Juriu oficial. Fundația sprijină și participă la cercetări științifice pentru a avansa cunoștințele în domeniul Energiei, surselor durabile de materii prime energetice.

Totodată, Fundația sprijină acțiuni concrete facilitatoare de Nouă Cunoaștere în Noua Economie, produce și difuzează informații care contribuie la schimbarea domeniului Energiei pentru asigurarea continuă în societate a securității energetice de ansamblu.

Fundația pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere (FDBC) își desfășoară activitatea într-un cadru internațional, furnizând tuturor mijloacele de a schimba în bine fezabil, sustenabil, domeniul Energiei, în general, într-un mod util, realist și original.

Acest angajament se manifestă, îndeosebi, prin cercetări, comunicare, întâlniri științifice, premii pentru cercetare și apeluri pentru propuneri de proiecte întreprinse și sprijinite de Fundație.
  • BURSELE FDBC se adresează persoanelor fizice din țară și din străinătate, membrii, membrii de onoare, simpatizați și contributori la înfăptuirea misiunii, scopului și obiectivelor Fundației. Se are în vedere sprijinul financiar și logistic pentru cercetări, studii, pregătire pentru obținerea titlurilor științifice la Masterat și Doctorat în Domeniul Energiei, în general, și în alte domenii complementare, asociate efortului de inovativitate pentru dezvoltare bazată pe cunoaștere.
În principal, subvenționarea taxelor de școlarizare și a altor cheltuieli pentru cercetare și logistică  se acordă bursierilor din țară și străinătate care se înscriu la Programe de Masterat și Doctorat la:
  • Universitatea din Petroșani,
  • Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești,
  • Academia Română,
  • Alte universități din sistemul de învățământ superior din România.

Sursele de finanţare a burselor acordate de Fundația pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere (FDBC) sunt veniturile obţinute de Fundație.

Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: cetățenia, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate.

Condiţiile de obţinere a unei burse acordată de către Fundația pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere (FDBC) sunt legate de demonstrarea de abilităţi științifice, academice și practice  asociată cu dorința de perfecționare la niveluri remarcabile de Masterat și Doctorat.

This site is registered on wpml.org as a development site.