Guvernarea bazată pe tehnologii informaţionale.

• Aspecte introductive

Managementul resurselor se regăseşte ca expresie operaţională pe scări de mărimi diferite, ce impun operaţionalizarea organizării şi conducerii.
Cu toate că principiile, regulile şi formulele de aplicare în plan conceptual se menţin aceleaşi, se pot constata două caracteristici, de specificitate a domeniului:
• izvoarele managementului real pentru resursele din sistem se regăsesc în operaţionalizările aferente entităţilor de natură dimensională a firmelor, cu extindere corespunzătoare spre micro-macro management;
• cu cât dimensiunea entităţilor supuse organizării şi conducerii este mai mare, cu atât complexitatea managerială este în creştere.

Creşterea complexităţii managementului în raport cu dimensiunile entităţilor supuse organizării şi conducerii

Se apreciază că nivelul imediat, apropiat în plan superior de managementul firmelor este reprezentat de macro-managementul statal. De exemplu, în condiţiile schimbărilor sistemice pe care le înregistrează România, prin trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă, macro-managementul statal se dovedeşte a fi primordial necesar, pentru organizarea şi conducerea ţării.
Soluţiile pentru dezvoltare impun schimbări în procesul de guvernare, opţiunea operaţională strategică fiind descentralizarea.
Obiectivele generale ale macro-managementului statal în privinţa resurselor sunt: a) creşterea eficienţei; b) creşterea producţiei; c) reducerea costurilor.
Introducerea tehnologiilor informaţionale determină, şi în acelaşi timp sprijină, reformele referitoare la modul de guvernare.
E-Governance (guvernarea bazată pe tehnologii informaţionale) reprezintă mai mult decât un “website al Guvernului”, amplasat pe internet.
Cererile publicului pentru resurse, respectiv servicii on-line, respectiv pentru informaţii, determină creşterea democraţiei participative, imersiunea indivizilor în contabilitate, transparenţă, calitate şi viteză sporită a serviciilor.

• Conţinutul guvernării bazate pe tehnologii informaţionale

Fiecare cetăţean are posibilitatea de a fi în contact cu managerii din sistemul guvernamental timp de 24 de ore din 24, respective 7 zile din 7 pe săptămână cu ajutorul website-urilor, în care toate formularele, legislaţia, informaţiile şi noutăţile se pot accesa continuu, fiind astfel reduse costurile de comunicare pentru realizări impuse.

Reducerea costurilor aferente rezultatelor R (C) prin folosirea tehnologiilor informaţionale în macro – managementul statal

În Europa şi SUA, de exemplu, băncile comerciale operează în totalitate pe baza procedurilor de mai sus.
Numai în cazuri foarte speciale este necesară prezenţa fizică a persoanei in faţa ghişeelor. Sistemele ATM (automate pentru tranzacţii cu bani), e-mail-ul şi internetul contribuie la o reducere enormă a costurilor băncilor.
Guvernul este o entitate colectoare de resurse, de informaţii, şi taxe, acesta având misiunea de a servi cetăţenii în mod operativ şi cu cele mai reduse costuri.

• Despre guvernarea bazată pe tehnologii informaţionale

Democraţia bazată pe tehnologii informaţionale (E-Democracy) se referă la procese şi structuri în care sunt încurajate toate formulele electronice de interacţiune între Guvern (cei aleşi) şi cetăţeni (alegători).
Guvernarea bazată pe tehnologii informaţionale (E-Governance) se referă la o formă generală de E-Bussiness (afaceri ale firmei bazate pe tehnologii informaţionale), aplicate în procese şi structuri de guvernare, oferind servicii electronice către public (cetăţeni şi oameni de afaceri), colaborând cu parteneri de afaceri, favorizând tranzacţii în formulă electronică între entităţi organizaţionale.
În esenţă, E-Gouvernance este o aplicaţie a concepţiilor informaţionale (a mijloacelor electronice) în: a) interacţiunea dintre guvern şi cetăţeni, respectiv oameni de afaceri şi b) simplificarea operaţiilor guvernamentale, pentru creşterea participării democratice la actul guvernării.

• Obiectivele strategice ale macro-managementului bazat pe E-Governance

O bună guvernare reprezintă exerciţiul economic, politic şi administrativ al autorităţii guvernamentale pentru cel mai bun management al afacerilor ţării, la toate nivelurile, respective naţional şi local.

Interacţiunea obiectivelor dintre E-Democraţie şi E-Guvernare

Obiectivele strategice ale macro-managementului statal rezidă din interacţiunea obiectivelor aferente E-Democraţiei şi E-Gouvernării.

• Modelul managerial aferent E-Guvernării

Grupurile interactive în cadrul E-Guvernării sunt: 1) guvernul, 2) cetãţenii, 3) oamenii de afaceri/comunitatea oamenilor de afaceri stăpâniţi de interese comune (fig.1.5).

 

Grupurile interactive în managementul generat de E-Guvernare

E-Guvernarea a parcurs un număr de faze până la apariţia sa concretă în mediul social şi productiv-economic al ţărilor dezvoltate, şi se întrevăd noi formule de operaţionalizare conceptuală în viitor.
Până în jurul anului 1990, modelul de management guvernamental al resurselor a fost caracterizat de “informaţie” şi “prezenţa fizică a cetăţeanului în structuri şi procese”.
Către 1995 s-a accentuat “interacţiunea” şi “imersiunea cetăţeanului în procesul de guvernare”.
În prezent (2021), conceptul de “tranzacţie” este pe cale să formalizeze procesul de “tranzacţie completă a elementelor în procesul guvernării”.
Viitorul rezervă introducerea conceptului de “transformare” şi imersiunea cetăţeanului în guvernarea bazată pe “integrare şi schimbări organizaţionale”.

Dr. Ioan I. Gâf-Deac
Institutul Național de Cercetări Economice, Academia Română

This site is registered on wpml.org as a development site.