Proiecte

 • PROIECTE DERULATE / FINALIZATE

Cercetări privind creşterea randamentului captării energiei solare,
conform Brevet de invenţie nr. 1223177/30.03.2009. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică (ANCS); Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare; Programul operaţional ”Creşterea competitivităţii economice” – POSCE Axa II Operaţiuni 2.3.1.ID nr. 963; Contract de finanţare în valoare de 200.000 euro, nr. 230/06.08.2010.

 • SEMNAL EXPLORATORIU PENTRU LANSAREA UNUI PROIECT DE GÂNDIRE ȘI CERCETARE ÎNALT REZOLUTIVĂ ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI DOMENIULUI COMPLEX AL ENERGIEI

Faza: Explorarea expresiilor de interes, a intențiilor de formalizare a Grupului de Co-participanți

Tema Proiectului:

 • CURSUL SOCIAL-ECONOMIC ŞI NEVOIA DE RENAŞTERE A ŞTIINŢELOR: NOUL MANAGEMENT ÎN SISTEMELE ENERGETICE COMPLEXE.

(Proiect lansat exploratoriu de către Fundaţia pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaştere București, România)

Se adresează cercetătorilor, elaboratorilor de scenarii, strategii și tactici în domeniul energiei și sustenabilității, practicienilor, manageri, decidenți, mediului academic, universitar, masteranzi, doctoranzi.

Co-participanţi instituționali:

 • The Romanian Association for the Club of Rome (intenție de invitație)
 • The Romanian Academy (intenție de invitație)
 • The National Bank of Romania (intenție de invitație)
 • Victoria University of Melbourne, Australia (intenție de invitație)
 • Commercial Academy of Satu Mare, Romania (intenție de invitație)
 1. Rezumat

Obiectivul general al proiectului „Cursul social-economic şi nevoia de renaştere a ştiinţelor: noul management în sistemele energetice complexe” este ca la finalul muncii de gândire inovativă şi cercetare să se obţină o nouă proiecţie pentru dimensiunea cognitivă a organizării şi conducerii generale, globale a colectivităţilor, organizaţiilor, acţiunilor şi activităţilor din domeniul complex al energiei. Constatăm că, în contemporaneitate, în planul perceptiv managerial se manifestă preocuparea pentru  cunoaştere generală pe orizonturi tot mai adânci, spre a dovedi convingerea în organizare şi conducere.       

 1. Întrebări cheie / Key Questions
 • Care sunt căile prin care în realitatea înconjurătoare în care se regăsește domeniul energiei să se avanseze cu maximim de cheltuieli manageriale virtualizate cu ajutorul comportamentului procesual integrat (nul ca reflexie în cheltuielile materiale convenţionale), spre a obţine maximum de organizare şi conducere convenţional ţintite, întrezărite/impuse prin programare şi planificare?
 • Se pot formaliza, pe baza unei asemenea intruziuni în operaţionalitatea managerială concretă, certe asimetrii ale incertitudinii, sesizate în mecanismul complex de organizare şi conducere, folosind integrarea drept ingredient osmotic în comportamentul procesual?
 • Care sunt procedurile de catalizare a integrării organizării şi conducerii, care să se bazeze pe crearea de structuri de vecinătate ce pot ocaziona generarea arealelor pentru procesarea creşterii încrederii decizionale?
 • Sunt posibile intruziuni în operaţionalitatea managerială concretă revenite din certa asimetrie a incertitudinii, sesizată în mecanismul complex de organizare şi conducere, folosind integrarea drept ingredient osmotic în comportamentul procesual?
 1. Aliniamente de investigare/ cercetare:
 • Concepţia folosirii structurilor ne-standardizate pentru oportunităţile ce vizează procesarea creşterii încrederii în organizare şi conducere.
 • Extinderile procesuale decizionale în vecinătatea modelului decizional pentru a obţine noi reacţii de încredere, contributive, printr-un model doxastic, care să fie nerestrictiv la îndemâna managerilor din domeniul energiei, fără limitări prin tipizări sau standardizări.
 • Practica managerială doxastică fundamental identificată pe interfaţa lumii modelate cu cea idealizată.
 • Preocupări pentru oprirea regresului de încredere şi inducerea de coerenţă în deciziile manageriale.
 • Orice evoluţie procesuală caracterizată de un argument evolutiv este însoţită de un argument al meta-regresiei. Acesta din urmă este simetric argumentului de regres ordinar a încrederii şi coerenţei decizionale în organizare şi conducere.
 • Sfârşitul regresului în conţinutul deciziei poate înfăţişa, etapizat, scepticismul decidentului, respectiv fundamentalismul neîncrederii în justificare. Într-o astfel de viziune este de aşteptat să se manifeste metafundamentalismul, însoţitor algoritmic, etapizat, al meta-scepticismului, ambele articulate originar cu meta-regresul.
 1. Motivaţiile aserţionale ale proiectului:
 • În perioadele imediat următoare (de-a lungul secolului XXI) teoriile învăţării/ cunoașterii prin învățare și învățarea prin cunoaștere ar putea suferi modificări în privinţa tehnicilor operaţionale, din cauza telecomunicării fără frontiere oferită de tehnologiile informaţionale. În cadrul generic al învăţării esenţiale, pentru managementul domeniului „energie” este posibil să fie menţinute elemente epistemologice tradiţionale în care obiectivismul, pragmatismul şi interpretativismul rămân legate de sursele valide de cunoaştere şi de conţinutul cunoştinţelor.
 • Haosul este o formă criptată a ordinii. Desluşirile din ştiinţe nu produc limpeziri în haos; dimpotrivă, se lărgeşte arealul ne-atotcuprinderii. Haosul este o ştiinţă care recunoaşte existenţa şi manifestarea conexiunilor fiecăruia cu fiecare. De aceea, în management învăţarea poate fi apropiată axiomatic de decizie. Reţinerea unei “cunoştinţe” este o decizie.
 • Este în curs perioada/ vremea în care tehnologiile se aşează/sunt aşezate în mod stratificat deasupra culturii. Între om şi instrumentele culturale simbioza este în erodare, iar bazele creaţiei culturale devin tot mai ascunse. De aceea, este timpul metafizicii: dincolo de ziduri, peste înălţimi, în spatele resurselor creşte cultura metafizică.
 • Datorită tehnologiilor vorbim şi/sau scriem mai puţin, căutăm mai puţin, comunicăm şi/sau memorăm mai puţin direct.
 • Trăim emoţional (sufleteşte) mai puţin; oralitatea digitalizată este atotcurpinzătoare.
 • Este pe cale să se ivească un nou model de viaţă (second life şi al doilea om). Non-evenimentele sunt mai numeroase decât evenimentele.
 • Opinia ca termen nu exprimă claritatea totală, ideală, perfectă. Adevărul opiniei manageriale nu este similar cu adevărul fundamental al conţinutului său. În acest fel, incipient, apare logica opiniei, deci exprimarea integrată a ceea ce se crede.
 • Prin integrarea managerială este simţită/presimţită puterea şi atot-reprezentativitatea unei structuri manageriale  funcţionale în actul complex de organizare şi conducere.
 • Managementul nu este şi nu trebuie să fie montat peste realitate, respectiv să fie “dominatorul”, “conducătorul” sau “dominanţa” asupra proceselor, fenomenelor, obiectelor. El este şi trebuie să rămână instrument din ce în ce mai liber, flexibil, adaptabil şi catalizator pentru ducerea pe anumite aliniamente a proceselor, fenomenelor, obiectelor spre a atinge anumite stări ale acestora din care să extragem (să delimităm) rezultate.
 • În contemporaneitate, pe măsura imersiunii în societatea bazată pe cunoaştere, modelele decizionale de bază îşi dovedesc limitele.
 • Extensia procesării decizionale pe arealele integrate, propusă prin proiectul de faţă, cu aplicație în domeniul complex al energiei, urmare a recunoaşterii în plan ne-metafizic a modelelor integrate manageriale, soluţionează nevoia de deschidere procedurală, de atac a unor nişe conceptuale, ori de străpungeri procesuale în managementul general modern.
 • Viziunea tradiţională asupra managementului este pe cale a fi eludată, erodată.

Nu atât organizarea şi conducerea, cât drumul către organizare şi conducere este reţinut în mod esenţial de atenţia managerilor din domeniul energiei. Această nouă atitudine oferă premise pentru preocupări metafizice manageriale interesate /angajate.

 1. Operaționalizări
 • Evenimente / Events

(Tablou orientativ- colecţie- inventar de mijloace, formule, variante, scenarii, alternative de lucru. Mulţime de elemente care să fie aşezate într-un Plan operaţional convenit pentru transpunerea în practică a Proiectului şi cuantificarea rezultatelor)

 • Planul Evenimentelor se stabileşte şi este asumat consensual.
 • Cercetare /scriere individuală/ colaborativă de eseuri, note de întâmpinare, note analitice, note de sinteză, aserţiuni matriciale, comunicări individuale/de grup, intervenţii, semnale, aserţiuni, rapoarte/ co-rapoarte, preliminarii, studii şi investigaţii interdisciplinare, transdisciplinare, multidisciplinare, expresii comparative ş.a
 • Discuţii şi comunicare directă, indirectă, mediată, online, offline, telecomunicare în timp real, workshopuri, seminarii, conferinţe ş.a
 • Participanţi din România şi de pe plan internaţional, global.
 • Diseminarea şi valorificarea rezultatelor.
 • Vizibilitatea şi valoarea adăugată a Proiectului în peisajul gândirii contemporane.
 • Stabilirea datei de start şi a duratei Proiectului.
 • Alte aliniamente de formalizare şi operaţionalizare logistică şi de suport financiar al Proiectului.
 • Suport logistic şi financiar: (Se fundamentează, se stabileşte  şi este asumat consensual).
 • Valorificare/ Diseminare rezultate: În principal, benficiarul este FDBC/ The Romanian Association for the Club of Rome (intenție de invitație), respectiv în mod complementar co-participanţii.
This site is registered on wpml.org as a development site.