Publicații

Journal of Economics and Technologies Knowledge
  • The Journalof Economicsand Knowledge Technologies is a publicationofficially registeredISSN2360-5499/ISSN- L2360-5499inRomania/Bucharest by Knowledge-based Development Foundation FDBC-KBDF in collaboration with FreeMindPublishing.
Revista pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere
  • Revista pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere este o publicație înregistrată oficial ISSN 2393-2112 / ISSN-L 2393-2112 în România / București de către Fundația pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere în colaborare cu Free Mind Publishing.

Misiunea Revistei pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere – RDBC. Este o publicație originală, de înaltă calitate științifică. În fapt, Revista promovează cercetările în sfera dezvoltării cunoașterii și prin cunoaștere în lumea contemporană, când telecomunicarea fără frontiere, în timp real, este cvasi-generalizată. Revista poate genera impact semnificativ de orientare și fundamentare a comportamentului teoretic și practic al agenților de schimbare, a  agenților economici, sociali și productivi în Noua Economie bazată pe Cunoaștere.

În egală măsură, misiunea RDBC este de a identifica, de a trasa noi frontiere de cunoaștere societală, economico-socială și productivă, prin emergența Cercetării-Dezvoltării în sfera tehnologiilor, a invesțițiilor bazate pe cunoaștere, vizând gestiunea de excelență a operaționalizărilor investiționale intangibile.

Articolele care prezintă rezultate ale cercetărilor, rapoarte tehnice, studii de caz, comunicările  științifice de la simpozioane și conferințe, alte materiale în domeniu,  sunt binevenite și intră în atenție pentru publicare.

RDBC este considerată  o platformă multidisciplinară pentru soluții, variante, alternative și scenarii de fundamentare teoretică și practică a activităților și proceselor de dezvoltare bazată pe cunoaștere. În acest cadru, se sugerează mediului investițional și de afaceri aliniamente pentru avantaje competitive.

Publicația se adresează cercetătorilor interesați de cunoașterea avansată complexă n-dimensională, cadrelor didactice universitare, mediului academic, doctoranzilor și studenților, teoreticienilor și practicienilor din firme, organizații, asociații, companii naționale și multinaționale, corporații ș.a.

Totodată, conținutul lucrărilor din RDBC este util elaboratorilor de strategii de dezvoltare, de tactici și programe de lucru din cele mai variate domenii.

Subiectele și temele generale de abordare în lucrările supuse intenției de publicare nu sunt exclusive sau limitative.

 

Ghid pentru autori: Revista pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere

www.e-editura.ro/rdbc

 

Etica publicării:

www.e-editura.ro/rdbc

 

Conflicte de interese:

Autorilor li se recomandă să evite conflictele de interese publicistice, actuale sau potențiale, financiare, personale, de interrelaționare cu alte persoane, instituții sau organizații. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

 

Transmiterea artcolului/articolelor și supunerea la etapa de verificare acceptare:

Trimiterea unui articol  implică situația  ca  acel material științific să nu mai fi fost publicat anterior (excepțiile se referă la  forma de Rezumat/Abstract sau ca parte prezentată ca lectură din/extrageri din teze de doctorat sau academic, ori în formă de preprint/manuscris electronic).

 

Modificări/schimbări ale autorilor:

Politica în acest sens se referă la permisiunea de adăugare, completare, modificare, anulare sau de rearanjare a ordinei autorilor, acestea fiind acceptate doar în faza de manuscris. După publicare nu se mai poate recurge la modificări.

 

Copyright și plagiat:

Fiecare autor poartă răspunderea personală asupra veridicității lucrării publicate, garantând evitarea plagiatului și autoplagiatului. Protejarea lucrărilor/articolelelor (copyright) este asigurată implicit de caracterul oficial înregistrat al RDBC.

 

Limba de publicare:

Este Limba Română, iar Rezumatul/Abstract este în limba română și în limba engleză, inclusiv Cuvintele și expresiile cheie.

 

Transmiterea materialelor la RDBC:

Transmiterea materialelor științifice către RDBC se realizează exclusiv pe cale online (ro_affairs@yahoo.com) &/(publicatii@e-editura.ro) sub formă de document word în Attachment.

 

Revizia științifică:

Este util să semnalați, indicativ, numele și adresele de e-mail ale unor potențiali revizori științifici pentru lucrările supuse atenției spre publicare. Echipa Editorială își rezervă dreptul de a decide obiectiv în privința  acceptului pentru publicare a fiecărei lucrări.

 

Factorul de Impact

Intenție finală: Thomson Reuters Journal Citation Reports

 

Cuprinderea articolelor în baza internațională Abstracting and indexing:

  • Service of SSRN indexing individual items through SSRN’s eLibrary and abstracts for publication in SSRN’s electronic journals.

Intenție finală: CNCSIS, Cambridge Scientific Abstracts, Executive Sciences Institute, INSPEC, Social Sciences Citation Index, SciSearch/Science Citation Index Expanded, Information Access Company.

This site is registered on wpml.org as a development site.